do kasy suma: 0,00 zł
Promocje
Torebki na słodycze niebieskie paski, 6 szt.
Torebki na słodycze niebieskie paski, 6 szt.
6,90 zł 5,90 zł
szt.
Balon foliowy Everest Psi Patrol, 86cm
Balon foliowy Everest Psi Patrol, 86cm
13,90 zł 11,90 zł
szt.
Balon foliowy Panda
Balon foliowy Panda
8,90 zł 7,90 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego imprezazmotywem.pl

 1. Informacje ogólne
 2. Właścicielem sklepu internetowego Imprezazmotywem.pl jest Patrycja Sztanga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:Happyevent24 Patrycja Sztanga z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Czapli 8, NIP: 9691555796, REGON 389685999
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Zamówienia
 7. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 790507185
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 9. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail wiadomość ze szczegółami zamówienia.
 10. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 12. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto firmy Happyevent24 Patrycja Sztanga.
 13. Klient ma prawo anulować zamówienie lub złożyć wniosek o wprowadzenie w nim zmian nie później niż do momentu, w którym zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Sklep umożliwia pozyskanie informacji o statusie produktu, anulowanie zamówienia lub złożenie wniosku o wprowadzenie zmian poprzez kontakt z firmą Happyevent24 Patrycja Sztanga.
 14. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru poprzez wypełnienie formularza zwrotu. Procedura odstąpienia od umowy opisana została w rozdziale V Regulaminu.
 15. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 790507185
 16. W przypadku zamówień personalizowanych Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację. W razie braku odbioru przesyłki przez Klienta, zamówienie uważa się zrealizowane.Doręczenie nieodebranego towaru personalizowanego może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej.
 17. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 18. Obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, Master Card Electronic 

 

III. Dostarczenie przesyłki

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty transportu określone są w cenniku, który zamieszczony został w zakładce „Płatności i dostawa”.
 2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu.
 5. Jest możliwość odbioru własnego pod adresem: 44-120 Pyskowice, ul. Czapli 8 po wcześniejszym złożeniu i opłaceniu zamówienia.

     IV Czas dostawy towaru w dni robocze: do 48 h od chwili wysyłki.

 1.  Towary personalizowane
 2. W przypadku towarów personalizowanych (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
   V Zwroty i reklamacje   1.Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego. 2.Zwracane rzeczy nie mogą mieć śladu użytkowania wizualnego oraz zapachowego. 3.Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. dekoracji papierowych personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień)      4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem 5.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.                                                                                                                  6.W przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz b) koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy    7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem "używany" nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Użytkowanie przedmiotu zakupu w ramach zwykłego zarządu w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania nie powoduje po stronie przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do konsumenta, a tym bardziej nie może oznaczać braku możliwości zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 6. w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 9. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 10. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 13. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 14. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 15. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 16. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Klient, którego reklamacja nie została uwzględniona, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: a) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich; b) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów; c) skorzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR) która znajduje się pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 17. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Impreza z motywem Patrycja Sztanga nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 18. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 19. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
  • produkty personalizowane
    
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu.
 2. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług oraz prowadzenia sklepu internetowego wymagających podania danych osobowych Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, e lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numer NIP (jeśli podano zakresie , przy czym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług/ sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się na naszej stronie imprezazmotywem.pl menu dolne polityka prywatności
 2. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie imprezazmotywem.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO


W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

 

Poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie: 790507185

 

Załącznik

 1. Formularz o odstąpieniu od umowy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl